texniko_grafeio_background_3.jpg

Τεχνικό Γραφείο

Ο σκοπός μας

Το τεχνικό γραφείο «Combo Engineering Associates», που βρίσκεται εντός του Εμπορικού Κέντρου Eurotech, στη Θέρμη, δραστηριοποιείται σε τομείς που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των απαιτήσεων του τεχνικού κόσμου, όπως αδειοδότηση, σχεδιασμό, μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και ανάπτυξη μίας ευρείας γκάμας χρήσεων - κατηγοριών ιδιωτικών κτιριακών ή άλλων έργων.

work-working-table-light-glass-construction-1074835-pxhere.com.jpg

technology-typewriter-motivation-font-startup-eye-703118-pxhere.com.jpg

Το τεχνικό γραφείο έχει σκοπό να καινοτομήσει τόσο στο πλαίσιο τεχνικών υπηρεσιών όσο και στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης πελατών. Για το λόγο αυτό η οργανωτική δομή του γραφείου βασίζεται στις Ομάδες Εργασίας που αποτελούνται από μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων (Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Αγρονόμοι – Τοπογράφοι Μηχανικοί), Ενεργειακούς Επιθεωρητές, Οικονομολόγους, Συμβούλους Επιχειρήσεων, Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, Τεχνικούς Ασφαλείας, Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους, Γεωπόνους, Βιολόγους, Κτηνιάτρους, Ιχθυολόγους κλπ και συστήνονται ανάλογα τις απαιτήσεις του κάθε έργου με τη μορφή εξωτερικής συνεργασίας.


Η ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε συνδυασμό με την εμπειρία και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία των συνεργατών του γραφείου καθορίζουν την άριστη συνεργασία, την ποιότητα των υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση των επιθυμιών των πελατών.

Οι Ομάδες Εργασίας του τεχνικού γραφείου «Combo Engineering Associates» είναι οι ακόλουθες:

  1. Ομάδα Τοπογραφίας, Σχεδιασμού, Μελέτης και Αδειοδότησης Έργων
  2. Ομάδα Κατασκευής Έργων
  3. Ομάδα Διαχείρισης Έργων
  4. Ομάδα Στρατηγικής Διαχείρισης Επιχειρήσεων
  5. Ομάδα Ανάπτυξης – Αξιοποίησης Ακινήτων
  6. Ομάδα Νομικής Υποστήριξης Εθνικής και Διεθνούς Τεχνικής Νομοθεσίας

Το τεχνικό γραφείο «Combo Engineering Associates» αποτελεί μία αξιόπιστη και επιτυχή επιλογή συνεργασίας για τον ιδιώτη ή την επιχείρηση, διότι:

  • Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών του βασίζεται σε δοκιμασμένες προγενέστερες δοκιμασίες σε πολλαπλά αντικείμενα, οπότε η συλλογική σφαιρική άποψη του γραφείου βρίσκεται στη διάθεση του εκάστοτε πελάτη για την έγκαιρη και έγκυρη επίλυση οποιουδήποτε θέματος.
  • Η διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση των συνεργατών ενσωματώνεται στη δυναμική του γραφείου, προάγοντας άμεσα και αποτελεσματικά την δυνατότητα υλοποίησης ακόμα και των πιο απαιτητικών έργων.
  • Προσφέρει τη δυνατότητα στον πελάτη να διαμορφώσει το δικό του «πακέτο» υπηρεσιών, ανάλογα με τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις του, τόσο από άποψη εξειδικευμένων εργασιών όσο και από άποψη ενεργούς συμμετοχής στη διαμόρφωση των Ομάδων Εργασίας του. Επομένως, ο πελάτης επιλέγει να «αγοράσει» είτε ολοκληρωμένες υπηρεσίες από το στάδιο της διερεύνησης μέχρι και την υλοποίηση του έργου του, που θα μειώσει αρκετά το κόστος και το χρονοδιάγραμμα εργασιών, είτε συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής, κατασκευαστικής, νομικής ή επενδυτικής καθοδήγησης, οι οποίες θα υλοποιήσουν το έργο σε συνεργασία με άλλα τεχνικά γραφεία επιλογής του πελάτη.

H φιλοσοφία μας

Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε εταιρίες που συστήνονταν για να κατακτήσουν τον τεχνικό κόσμο με εξειδικευμένες εργασίες ή ολοκληρωμένες υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Η πρώτη εκδοχή απορρίφθηκε διότι δεν συνάδει με τη λογική των «one stop shops», όπου ο πελάτης εμπιστεύεται έναν και μοναδικό συνεργάτη για την διευθέτηση όλων των ζητημάτων του και αποφεύγει να ρισκάρει με περιττά έξοδα. Η δεύτερη εκδοχή απορρίφθηκε διότι μπορεί μεν να εξυπηρετεί την εν λόγω λογική, αλλά περιορίζει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, αξίες ανεκτίμητες για τα έργα του μέλλοντος, τα οποία τροφοδοτούνται από την ανεξάρτητη συνεργασία - χωρίς την ύπαρξη εταιρικής μορφής - δίνοντας έτσι τη δυνατότητα συνεχούς ανανέωσης ιδεών μέσα από την ανάπτυξη ευέλικτων και συνδυαστικών ομάδων εργασίας καθώς και πιο ανταγωνιστικές τιμές αμοιβών.

Το τεχνικό γραφείο «Combo Engineering Associates», με γνώμονα το πνεύμα ανεξάρτητης συνεργασίας, κατέληξε στην ιδέα της δημιουργίας συνδυαστικής επιλογής συνεργατών ανά ειδικότητα, ανά επαγγελματική εμπειρία και ανά κατηγορία έργων, που θα συγκροτούν διάφορες Ομάδες Εργασίας. Άλλωστε η δυναμικότητα μίας ομάδας δεν είναι συνήθως ένας απλός αριθμός, αλλά μία ακολουθία συλλογικών δυνατοτήτων, ιδανικών, αξιών, αρχών, εμπειριών και ιδεών. Έτσι δημιουργήθηκε ο κύκλος των ομοϊδεατών συνεργατών.


Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης του κάθε έργου στηρίζεται στον επιμερισμό των αρμοδιοτήτων και των αντικειμένων εργασίας, καθώς επίσης γνωρίζοντας ότι τα τεχνικά έργα πλέον έχουν «γεννήσει» μια πληθώρα άλλων απαιτήσεων πέραν της τεχνικής υποστήριξης, κρίθηκε αναγκαίο να ενταχθούν στις ομάδες των μηχανικών και άλλες επιστημονικές και θεωρητικές ειδικότητες, με υποστηρικτικό ρόλο κυρίως. Έτσι δημιουργήθηκαν οι Ομάδες Εργασίας.

Η φιλοσοφία αυτή, όμως, του τεχνικού γραφείου «Combo Engineering Associates» φιλτράρεται αυστηρώς και επιμελώς από διάφορους παράγοντες.

Οι Κώδικες Επαγγελματικής Ιδεολογίας, που γαλούχησαν την ηθική μας υπόσταση

Οι διαπροσωπικές σχέσεις, που βασίζονται στην αξιοπιστία, στην εμπιστοσύνη και στη συνέπεια.

Ο σεβασμός στο περιβάλλον και η κοινωνική ευθύνη του κάθε έργου.

Το χαμηλό κόστος εργασιών - υπηρεσιών για την αποδοτική και εύστοχη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του πελάτη.

Η ταχύτητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του έργου.

Η ανάγκη των καιρών, που επιτάσσει τη νομότυπη ροή της μελέτης, της κατασκευής και της λειτουργίας ενός έργου.