ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ονοματεπώνυμο ΤΥΧΟΜΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Διεύθυνση Έδρας 13ο χλμ ΕΟ Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Κ17 εντός Εμπορικού Κέντρου EUROTECH, Τ.Θ. 60364, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Διεύθυνση Κατοικίας Αγίου Όρους 3Α, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλέφωνο (+30) 6944 840961, (+30) 2314 005773
E-mail ctichomidou@gmail.com, info@combo-engineering.com
Web-Site www.combo-engineering.com
Υπηκοότητα Ελληνική
Οικογενειακή Κατάσταση Άγαμη
Ημερομηνία γέννησης 01-04-1982
Τόπος γέννησης Σέρρες


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΕ)


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ημερομηνίες (από – έως) Από 29-09-2003 έως 30-09-2004
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση University of Portsmouth, UK
Κύρια θέματα/επαγγελματικές δεξιότητες Σεισμολογία και κατασκευή αντισεισμικών κτιρίων. Τίτλος διπλωματικής: «Συγκριτική μελέτη των σεισμών και της σημασίας των τρόπων αντιμετώπισης – μείωσης αυτών στην Κεντρική Ευρώπη»
Τίτλος MSc Civil Engineering
Επίπεδο κατάρτισης με βάση την εθνική ταξινόμηση Master


Ημερομηνίες (από – έως) Από 20-09-2000 έως 23-07-2003
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση University of Portsmouth, UK
Κύρια θέματα/επαγγελματικές δεξιότητες Σχεδίαση, διαχείριση και οικονομικά έργου, Περιβαλλοντική μελέτη και διαχείριση, Υδραυλικά έργα και Μελέτη υλικών κατασκευής.
Τίτλος ΒΕng (Hons) Civil Engineering
Επίπεδο κατάρτισης με βάση την εθνική ταξινόμηση Bachelor


Ημερομηνίες (από – έως) Από 20-09-1999 έως 23-07-2000
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση University of Portsmouth, Great Britain
Κύρια θέματα/επαγγελματικές δεξιότητες Σχεδίαση AutoCAD, Μελέτη ηλεκτρολογικών και υλικών κατασκευής.
Τίτλος Foundation in Engineering
Επίπεδο κατάρτισης με βάση την εθνική ταξινόμηση Foundation


Ημερομηνίες (από – έως) Από 10-09-1996 έως 11-06-1999
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση 3ο Γενικό Λύκειο Σερρών
Κύρια θέματα/επαγγελματικές δεξιότητες Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Έκθεση (Δέσμη Α’)
Τίτλος Απολυτήριο Λυκείου
Επίπεδο κατάρτισης με βάση την εθνική ταξινόμηση Λύκειο


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ημερομηνίες (από – έως) Από 15-06-2012 έως σήμερα
Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη COMBO Engineering Associates
13ο χλμ ΕΟ Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, Κ17 εντός Εμπορικού Κέντρου EUROTECH, Τ.Θ. 60364, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα τηλ/fax: 2314005773, email: info@combo-engineering.com, website: www.combo-engineering.com
Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου Τεχνικό Γραφείο
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – Project Manager
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες Τακτοποίηση και Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν4014/11 και Ν4178/13, Έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόμησης, αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, εκπόνηση αρχιτεκτονικών, στατικών τοπογραφικών και η/μ μελετών για ανέγερση – προσθήκη - εκσυγχρονισμό κατοικιών, βιομηχανικών και εμπορικών αποθηκών – καταστημάτων – ξενοδοχειακών μονάδων - πρατηρίων υγρών καυσίμων και υπεραγορών (σύμμεικτων και μεταλλικών κτιρίων), ναυπηγείων και παραδοσιακών καρνάγιων, υδατοκαλλιεργειών (ιχθυοτροφεία και οστρακοκαλλιέργειες) εκτιμήσεις ακινήτων, συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα ΙΚΑ, εκπόνηση περιβαλλοντικών και υδραυλικών μελετών δημοσίων έργων. Διαχείριση έργων (Project Management)


Ημερομηνίες (από – έως) Από 15-09-2008 έως 15-03-2012
Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη Δ. ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ (Δ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ) – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
26ης Οκτωβρίου 43, «Limani Centre», 55440, Περιοχή Fix, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310514020 fax: 231054314, email: info@karfopoulou.gr
Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες Έκδοση αδειών, μελέτες ιδιωτικών βιομηχανικών και εμπορικών αποθηκών – καταστημάτων – ξενοδοχειακών μονάδων - πρατηρίων υγρών καυσίμων και υπεραγορών (σύμμεικτων και μεταλλικών κτιρίων), αμοιβές, ΙΚΑ, φορολογικά έργου.
Σύνταξη οικονομικών προσφορών, επιστολών, εκθέσεων αξιοποίησης ακινήτων - κτιριακών εγκαταστάσεων και τεχνικών εκθέσεων. Διαχείριση έργων (Project Management)
Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4014/11


Ημερομηνίες (από – έως) Από 15-09-2008 έως 30-11-2008
Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΟΥΣ – Κατασκευές Έργων Πολεμιστών 23, 55236, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310343632 fax: 2310429944, email: papniko@hol.gr
Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες Έκδοση αδειών, μελέτες εφαρμογής βιομηχανικών μεταλλικών κτιρίων.


Ημερομηνίες (από – έως) Από 12-03-2008 έως 30-08-2008
Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΦΟΙ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗ Ωραιοκάστρου 122, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη. Τηλ κ Fax: 2310605625, email: domihari@hotmail.com
Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες Έκδοση αδειών, μελέτες εφαρμογής βιομηχανικών μεταλλικών κτιρίων.


Ημερομηνίες (από – έως) Από 27-03-2007 έως 30-01-2008
Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη Δημόσιος Φορέας
Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Σερρών, Τμήμα Οικοδομοτεχνικών Έργων
Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου Ασφαλιστικός Φορέας
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε ΠΕ Διοικητικός (STAGE – Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε δημόσιο φορέα)
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες Απογραφές ιδιωτικών και δημοσίων έργων, παραλαβές Α.Π.Δ, έκδοση γραμματίων είσπραξης εισφορών, επιτόπιους ελέγχους, εκκαθαρίσεις έργων και βεβαιώσεις – ασφαλιστικές ενημερότητες ιδιωτικών και δημοσίων έργων.


Ημερομηνίες (από – έως) Από 10-11-2005 έως 10-03-2006
Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη Real Estate Planning and Development, Γεωργίου Παπανδρέου 18, Τ.Κ 54645, Θες/νίκη, Τηλ: 2310 886969/Fax: 2310 888059/email: info@repd.gr
Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου Αναπτυξιακή και Κατασκευαστική εταιρεία
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Υπάλληλος γραφείου
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες Αρχιτεκτονική μελέτη για έκδοση οικοδομικών αδειών.


Ημερομηνίες (από – έως) Από 10-01-2005 έως 15-03-2005
Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη Ιωάννης Αθ. Κακαβούτης, ΙΟΚΑ ΕΠΕ, Β. Όλγας 103, Τ.Κ 54643 Θεσ/νίκη, Τηλ: 2310 887070, 837121/Fax: 2310 850744/email: ioka@tee.gr
Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου Τεχνική Εμπορική Εταιρία
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Πρακτική Πολιτικού Μηχανικού


Ημερομηνίες (από – έως) Από 10-10-2004 έως 10-12-2004
Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη Μαρινάκη Εμμ. Αικατερίνη (Πολ.Μηχ)/ Αλεξανδρίδης Φ. Κωνσταντίνος (Ηλ.Μηχ) – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, Αριστοτέλους 2, Σέρρες, Τηλ/Fax: 23210 57477
Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου Τεχνικό Μελετητικό Γραφείο
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Μερική απασχόληση Πολιτικού Μηχανικού
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες Παρακολούθηση αρχιτεκτονικής και περιβαλλοντικής μελέτης, αποτυπώσεις και εκδόσεις οικοδομικών αδειών.


Ημερομηνίες (από – έως) Από 10-08-2003 έως 20-09-2003, από 20-08-2004 έως 20-09-2004
Επωνυμία και διεύθυνση του εργοδότη Τοιχομίδης Λαζ. Βασίλειος, ΘΕΡΜΟΓΚΡΟΥΠ ΑΕΒΕ, 12ο χλμ Θες/νίκης-Μουδανιών, Τ.Θ. 20054, Τ.Κ 55133, Τηλ: 2310476277/Fax: 2310476177,email:thermogr@hol.gr
Είδος της επιχείρησης ή του κλάδου Θέρμανση και Κλιματισμός
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Μερική απασχόληση Πολιτικού Μηχανικού
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες Έκδοση οικοδομικής αδείας για ανέγερση τριώροφης κατοικίας στην περιοχή Αγίας Τριάδος, Θεσσαλονίκη, μερική επίβλεψη κατασκευής και παρακολούθηση διαχείρισης έργου.


ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Άριστη ικανότητα αποτύπωσης σκέψεων - ιδεών, συγγραφή άρθρων και διπλωματικών εργασιών, σε συνδυασμό με ευφράδεια λόγου. Παρακολούθηση των κάτωθι σεμιναρίων:
 1. Οικονομικά και επενδυτικά προγράμματα, από την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Ασφαλιστική
 2. Εθνικό Κτηματολόγιο 2008, από την Prosvasis
 3. Construction, Safety and Environmental Protection, APEA Training
 4. Μεθοδολογίες Εκτίμησης Ακινήτων και εφαρμοσμένες πρακτικές, από το ΤΕΕ ΤΚΜ
 5. Ο εργοδότης ως τεχνικός ασφαλείας, από το Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
 6. ISO 9001 – e- Xpert, από την Omicron Systems
 7. Φωτοβολταϊκά Στη Στέγη, από το ΤΕΕ ΤΚΜ
 8. Σύνταξη Ενεργειακής Μελέτης σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, από το ΤΕΕ ΤΚΜ
 9. Αδειοδότηση των βιομηχανικών, βιοτεχνικών μονάδων και επαγγελματικών εργαστηρίων σύμφωνα με τον νόμο 3982/2011, από το ΤΕΕ ΤΚΜ
 10. Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων, από πιστοποιημένο φορέα (ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ)
 11. Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών Συστημάτων Θέρμανσης, από πιστοποιημένο φορέα (ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)
 12. Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών Συστημάτων Κλιματισμού, από πιστοποιημένο φορέα (ΚΕΚ ΙΑΣΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)
 13. Αυθαίρετη Δόμηση Ν4014/11, από το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ (τηλεκατάρτιση)
 14. Αυθαίρετη Δόμηση Ν4178/13, από το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ (τηλεκατάρτιση)
 15. Ελεγκτές Δόμησης, από το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ (τηλεκατάρτιση)
 16. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, από το ΤΕΕ ΤΚΜ. Συμμετοχή στην Ελληνική Αποστολή στο Χάσκοβο (Βουλγαρίας).
 17. Ημερίδες και σεμινάρια για τους Ν4014/11 και Ν4178/13, Ν4495/17 από το ΤΕΕ ΤΚΜ
 18. Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, από το ΑΠΘ και πιστοποίηση απο το ΕΜΠ
 19. Σεμινάρια Θερινού Σχολείου "Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές και τεχνικά έργα", από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο - ΕΑΠ


  ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


  ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ
  Ικανότητα ανάγνωσης Άριστη
  Ικανότητα γραφής Άριστη
  Ικανότητα ομιλίας Άριστη


  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Διαβίωση και εργασία με άλλα άτομα σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον, σε θέσεις όπου η επικοινωνία είναι σημαντική και σε καταστάσεις που απαιτούν ομαδική εργασία.


  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ικανότητα συντονισμού και διοίκησης ανθρώπων. Εργασιακή επιμέλεια. Ικανότητα για γρήγορη ένταξη και αποτελεσματική συνεργασία σε περιβάλλον «ομάδας». Ικανότητα οργάνωσης χρόνου και έγκαιρης - ποιοτικής παράδοσης των υπό ανάθεση εργασιών. Ευδιάκριτος ενθουσιασμός, ζήλος και τελειομανία.


  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Άριστη γνώση Η/Υ με πιστοποίηση ECDL CORE και ECDL CAD (Windows 95,98,2000,NT,XP, Microsoft Office, Microsoft Project, Internet, Qbasic, AutoCAD 14,2000-2011,LT, FESPA) καθώς και γνώση χειρισμού εκτυπωτών, scanner, FAX.


  ΆΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Διαθέσιμη (Β’ Κατηγορίας)


  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  Μέλος του ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος)/ Πολιτικός Μηχανικός-Δομοστατικός/ Αριθμό μητρώου: 103981/2005

  Μέλλος του ΣΠ.Μ.Θ (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης)

  Μέλος του ICE (Institution of Civil Engineers)/Membership No:61655334

  Μέλος του ISE (Instiution of Structural Engineers)

  Μέλος του APEA (Association for Petroleum and Explosives Administration)

  Μελετητικό Πτυχίο Α’ Τάξης για Δημόσια Έργα Υδραυλικά (Κατηγορία 13) και Περιβαλλοντικά (Κατηγορία 27)/ Αριθμός Μητρώου : 22852/2010

  Ενεργειακή Επιθεωρήτρια, Αρ.Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών: 15015

  Ελέγκτρια Δόμησης, Αρ.Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης: 2853

  Κάτοχος ECDL Core και ECDL CAD, ECDL HELLAS SA

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ του ΠΣΣΑΜΕΕ - Πανελλήνιου Συλλόγου Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων - ΣΑΜΕΕ με Πιστοποιητικό GR18110088 ισχύ έως 09-11-2023

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ του ΔΣ του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ – ΤΑΡΣΑΝΑΔΩΝ

  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ